Tevékenységek

Tanúsítás MSZ EN ISO 9001 szabvány szerint

Az MSZ EN ISO 9001 szabványt úgy alkották meg, hogy a bármely szervezet számára nagyságtól és működési területtől függetlenül segítse a sikeres működést.

A minőségirányítási rendszer a legkézenfekvőbb módja a folyamatok, személyzet és egyéb erőforrások optimális kihasználásának és a magas szintű vevői elégedettség biztosításának.

MSZ EN ISO 9001 szabvány szerinti tanúsítást meghatározott orvostechnikai területeken vállalunk.


Tanúsítás MSZ EN ISO 13485 szabvány szerint

Az MSZ EN ISO 13485 szabvány fontos az orvostechnikai eszközök fejlesztői, gyártói és forgalmazói számára. Ezen felül a gyártók beszállítóiktól és szolgáltatóiktól is egyre inkább elvárják a tanúsítás meglétét.

Az MSZ EN ISO 13485 szabvány alkalmazása hatékony megoldás arra, hogy cége a minőségirányítási rendszerrel szemben támasztott követelményeknek teljeskörűen megfeleljen.

A szabvány alkalmazása szilárd alapot szolgáltat a gyártóknak arra, hogy a jogszabályi és gyártói felelősségükből eredő követelményeknek megfeleljenek, ugyanakkor bizonyítsák elkötelezettségüket az orvostechnikai eszközök biztonságossága és magas minősége mellett.


MDD szerinti tanúsítványok felügyelete

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2023/607 RENDELETE (2023. március 15.) módosította az (EU) 2017/745 rendelet átmeneti rendelkezéseit. A NEOEMKI Kft. az általa 93/42/EGK irányelv alapján kiadott tanúsítványok esetében vállalja a felügyeleti tevékenységek elvégzését azon Ügyfelek számára, amelyek erre szerződést kötnek.

A felügyeleti tevékenységre az alábbi formanyomtatvány kitöltésével és visszaküldésével kérhet ajánlatot.

Az (EU) 2017/745 rendelet 120. cikke alapján szerződéses ügyfeleink számára az általunk a fenti irányelv hatálya alatt szabályosan kiadott és érvényes tanúsítványok felügyeleti tevékenységét továbbra is teljes körűen végezzük, mind a felügyeleti és be nem jelentett auditok, mind a műszaki, illetve gyártmányterv dokumentációk vizsgálata tekintetében.

A NEOEMKI Kft. bejelentett szervezet a 93/42/EEC irányelv szerinti megfelelőségértékelésre.

A NEOEMKI Kft. az (EU) 2017/745 rendelet (MDR) bevezetését (2021.05.26) követően a 93/42/EGK irányelv (MDD) szerinti tanúsítási kérelmet nem fogad be, az általa kiállított és érvényben lévő tanúsítványain semmilyen módosítást, változtatást nem végez.

A NEOEMKI Kft. a 93/42/EGK irányelv szerinti tanúsítások esetében a megfelelő gyakorisággal be nem jelentett látogatásokat végez. A be nem jelentett látogatások lefolytatása során a 473/2013/EU ajánlásban megfogalmazottak szerint járunk el.


IVD irányelv szerinti tanúsítványok felügyelete

A NEOEMKI Kft. bejelentett szervezet a 98/79/EC irányelv szerinti megfelelőségértékelésre.
A fenti irányelv szerinti tanúsításra 2022. május 26-ig volt lehetőség.

A NEOEMKI Kft. az (EU) 2017/746 rendelet (IVDR) bevezetését (2022.05.26) követően a 98/79/EC irányelv (IVDD) szerinti tanúsítási kérelmet nem fogad be, az általa kiállított és érvényben lévő tanúsítványain semmilyen módosítást, változtatást nem végez.

Az (EU) 2017/746 rendelet 110. cikke alapján szerződéses ügyfeleink számára az általunk a fenti irányelv hatálya alatt szabályosan kiadott és érvényes tanúsítványok felügyeleti tevékenységét továbbra is teljes körűen végezzük, mind a felügyeleti és be nem jelentett auditok, mind a műszaki, ill. gyártmánytervdokumentációk vizsgálata tekintetében.


Orvostechnikai eszköznek nem minősülő gyógyászati segédeszközök

A gyógyászati segédeszközök nagy része egyben orvostechnikai eszköz.

Az orvostechnikai eszköznek nem minősülő un. ápolási technikai eszközök a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapján:

ápolási technikai eszköznek minősül az olyan, orvostechnikai eszköznek nem minősülő eszköz, amelynek célja az egészségkárosodás, sérülés vagy fogyatékosság kapcsán hiányzó vagy kiesett funkciók pótlása és az önellátó, illetve -fenntartó képesség, az életminőség elősegítése, javítása.

Az ápolási technikai eszközökre vonatkozóan a gyártó nem állíthat az orvostechnikai eszköz törvényi meghatározásában foglalt tulajdonságot vagy hatást.

Az ápolási technikai eszközök alkalmazási területüket tekintve olyan nyilvánvalóan egészségügyi célt szolgálnak, amely alapján ápolási technikai eszközként a termék gyógyászati segédeszköznek minősül.