Kapcsolat

Cégadatok

Cég neve:NEOEMKI Nemzeti Orvostechnikai Eszköz Megfelelőségértékelő és Tanúsító Kft.
Cégjegyzékszám:01-09-357519
vezető neve:László Imre ügyvezető
Székhely:1097 Budapest Albert Flórián út 3/a.
Postacím:1463 Budapest, Pf. 853.
Telefon:+36-20/268-7595
Email:cert@emki.hu
ügyfélfogadási idő:munkanapokon kedd, csütörtök 9-14 óráig

TérképBejelentések, panaszok kezelése

A NEOEMKI Kft. a beérkező bejelentések, panaszok és fellebbezési kezdeményezések kezelésére eljárást működtet.

A szervezetre vonatkozó (jog)szabályokat, jogszabályi keretek között az irányító hatóságok vagy a szervezet vezetője által meghatározott elveket, értékeket és szervezeti célkitűzéseket sértő vagy veszélyeztető szabálytalanság esetén közérdekű bejelentések tehetők.

Az eljárást a társaság vezetősége tervezett időközökben átvizsgálja annak biztosítása érdekében, hogy az folyamatosan alkalmas, megfelelő és eredményes legyen.


Közérdekű adatok megismerésének rendje

A NEOEMKI Kft. a közérdekű adatok megismerését belső szabályzat alapján biztosítja a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.) vonatkozó előírásai szerint.