Orvostechnikai eszköznek nem minősülő gyógyászati segédeszközök igazolásának kiadása önkéntes egészségpénztár általi költség-visszatérítéshez

Általános információk

Az önkéntes kölcsönös biztosító által támogatható eszközökről a 1993. évi XCVI. törvény az „Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról” rendelkezik.

A törvény alapján a közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas, minőségi tanúsítványok kiadására jogosult intézmény által kiadott tanúsítvánnyal rendelkező, illetve CE jelöléssel ellátott, az orvostechnikai eszközökről szóló jogszabályban meghatározottak szerinti orvostechnikai eszköz megvásárlása támogatható.      (Öptv. 2§. 6.g pont 8. bek.).

A gyógyászati segédeszközök támogatásának körét a törvény a következőképpen határozza meg:

Társadalombiztosítási támogatással rendelhető, illetve kölcsönözhető gyógyászati segédeszközökről, a támogatás összegéről és mértékéről szóló jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközök megvásárlásának, kölcsönzésének támogatása, a társadalombiztosítás által nem finanszírozott részre, vagy e támogatás igénybevétele nélküli megvásárlásának, valamint javításának támogatása. (Öptv. 2§. 6. g. pont, 7 bek.).

A gyógyászati segédeszköz fogalmát a 2006. évi XCVIII. „törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól” határozza meg.

Eszerint gyógyászati segédeszköz: átmeneti vagy végleges egészségkárosodással, fogyatékossággal élő ember személyes használatába adott orvostechnikai eszköz (beleértve az önellenőrzési célt szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközt is), vagy orvostechnikai eszköznek nem minősülő ápolási technikai eszköz, amely használata során nem igényli egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy folyamatos jelenlétét.

Személyes használatnak minősül az eszköz természetes vagy mesterséges testfelszíni nyílással rendelkező testüregben, vagy testen történő viselése, alkalmazása, ide értve az önellenőrzési célt szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök emberi szervezetből származó mintán történő alkalmazását is, valamint a test megtámasztására, mozgatására szolgáló eszköz igénybevétele diagnosztikus, terápiás, rehabilitációs, vagy ápolási céllal.

A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatását a14/2007. (III. 14.) EüM rendelet „a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről” szabályozza.

Az orvostechnikai eszközök, amennyiben megfelelnek az Öptv. fenti feltételeinek az egészségpénztár döntése alapján támogathatók.

Az orvostechnikai eszköznek nem minősülő gyógyászati segédeszközökre (ápolási eszközök), cégünk igazolást állít ki az önkéntes egészségpénztári befogadáshoz.

Ezen eszközökre vonatkozóan nem lehet az orvostechnikai eszközök meghatározásában foglalt tulajdonságot, hatást állítani, ugyanakkor alkalmazási célként olyan nyilvánvalóan egészségügyi célt kell megjelölni, amely alapján a termék ápolási technikai eszközként gyógyászati segédeszköz.

A kiállított igazolással cégünk azt állítja, hogy megítélése szerint az eszköz megfelel az Öptv. jogszabályi gyógyászati segédeszköz feltételeinek.

Az önkéntes egészségpénztárak általában elfogadják a kiállított igazolást, de jogszabály elfogadásra nem kötelezi őket. Ezért javasoljuk, hogy előzetesen tájékozódjanak a kérdéses pénztárnál.

Az eljárás menete

Az igazolás kiállítását a NEOEMKI kft honlapjáról letölthető „Megrendelőlap” kitöltésével és cégszerű aláírásával kell megrendelni, melyhez mellékelni kell a termék műszaki leírását, használati útmutatóját, terméktájékoztatóját, illetőleg mindazon tanúsítványokat, igazolásokat, mérési jegyzőkönyveket, melyeket a termékkel kapcsolatban független (akkreditált) laboratórium állított ki.

A megrendelőlap 3. oldalán található nyilatkozatot az ügyfélnek az igazolás megrendelésekor el kell fogadnia, az abban foglaltakat a megrendelés érkeztetésével egyidejűleg érvényesnek tekintjük.

A megbízás átvételének visszaigazolásával egyidejűleg a NEOEMKI Kft. árajánlatot küld az ügyfélnek. Ennek elfogadása után egyeztet a megrendeléssel kapcsolatos további teendőkről. A kérelem beérkezését követően előleg bekérő levelet küldünk az ügyfélnek.

Az igazolást csak a díj megfizetésének igazolása (beérkezése) után állítjuk ki.

Az eljárás során cégünk ellenőrzi, hogy a termék nem orvostechnikai eszköz, a gyógyászati segédeszköz definíciónak megfelel és alkalmazás esetén a gyártó által állított hatása megalapozott lehet a benyújtott dokumentumok alapján.

Amennyiben ezeket a kritériumokat a benyújtott dokumentumok alapján a cégünk egyértelműen ellenőrizni tudja, úgy a dokumentumokra alapozva kiadja az igazolást.

Ha a termékkel kapcsolatos állítások, paraméterek bármelyike a benyújtott dokumentumok alapján nem igazolható, úgy ezek alátámasztására felhívhatja a forgalmazót, gyártót vagy elutasíthatja az igazolás kiadását.