gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba befogadása

Általános információk

A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet alapján a gyártóknak és/vagy forgalmazóknak új gyógyászati segédeszköz és kötszer társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásához, az ár és a térítési díj megállapításához, a már támogatási listán lévő eszközök árváltozásához, névváltozásához az NEAK-hoz kérelmet kell benyújtaniuk. A NEAK-hoz benyújtandó kérelmek formátumát a rendelet mellékletei tartalmazzák.

A NEOEMKI Kft. a jogszabályi kötelezettségének megszűnését követően is évekig segítette a NEAK befogadás folyamatát a gyógyászati segédeszközökről kiadott igazolással és javaslattal.

A közelmúltban bevezetett jogszabályi változások következtében, elsősorban a gazdasági szereplők, az orvostechnikai és ápolástechnikai eszközök regisztrációs követelményeinek bevezetése után a NEOEMKI Kft. szakvéleményének relevanciája megszűnt: a befogadásra benyújtott gyógyászati segédeszközök jogszerű forgalomba hozatalának feltételeinek megléte a Nemzeti Orvostechnikai Regiszterben, mint közhiteles nyilvántartásban ellenőrizhetők.

Fentiekre tekintettel a NEOEMKI Kft. 2023. május 1.-től NEAK igazolásra irányuló kérelmet nem fogad be, ilyen szolgáltatást a gyártók, forgalmazók részére a jövőben nem végez.